مطالعه کتاب کلیدهای پرورش مهارت دوست یابی در کودکان و نوجوانان به والدین در جهت پرورش مهارت‌های اجتماعی فرزندانشان کمک بسیار زیادی می‌کند.