فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر برای کودکان و نوجوانان از این جهت اهمیت دارد که کتاب‌ها، فیلم‌ها و محصولات آموزشی و سرگرم‌کننده نقش بسیار مؤثری در یادگیری و پرورش طرز فکر آنها دارند.

آموزش شعر به کودکان با ۹ روش کاربردی

آموزش شعر به کودکان با ۹ روش کاربردی

شعر بخش مهمی از دوران کودکی را تشکیل می‌دهد. مهارت‌های مختلفی چون مهارت شناختی، عاطفی، زبانی و ارتباطی را در کودک قبل از ورود به مهد کودک پرورش می‌دهد. در این مقاله به به برسی روش‌های آموزش شعر به کودکان می‌پردازیم.

بیشتر بخوانید
تاثیر موسیقی بر رشد کودک: چه مهارت‌هایی با موسیقی پرورش پیدا می‌کنند؟

تاثیر موسیقی بر رشد کودک: چه مهارت‌هایی با موسیقی پرورش پیدا می‌کنند؟

موسیقی ترکیبی از ریاضی، علم و هنر است که همه مهارت‌های جسمی و روانی کودک را پرورش می‌دهد. در این مقاله تاثیر موسیقی بر رشد کودک را بررسی می‌کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش شعر به کودکان با ۹ روش کاربردی

آموزش شعر به کودکان با ۹ روش کاربردی

شعر بخش مهمی از دوران کودکی را تشکیل می‌دهد. مهارت‌های مختلفی چون مهارت شناختی، عاطفی، زبانی و ارتباطی را در کودک قبل از ورود به مهد کودک پرورش می‌دهد. در این مقاله به به برسی روش‌های آموزش شعر به کودکان می‌پردازیم.

بیشتر بخوانید
تاثیر موسیقی بر رشد کودک: چه مهارت‌هایی با موسیقی پرورش پیدا می‌کنند؟

تاثیر موسیقی بر رشد کودک: چه مهارت‌هایی با موسیقی پرورش پیدا می‌کنند؟

موسیقی ترکیبی از ریاضی، علم و هنر است که همه مهارت‌های جسمی و روانی کودک را پرورش می‌دهد. در این مقاله تاثیر موسیقی بر رشد کودک را بررسی می‌کنیم.

بیشتر بخوانید