موسیقی

موسیقی ابزاری است که در سرعت و نحوه یادگیری کودکان و نوجوانان اثر بسیار زیادی دارد. موسیقی می‌ةواند تمرکز کودکان را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد.

آموزش شعر به کودکان با ۹ روش کاربردی

آموزش شعر به کودکان با ۹ روش کاربردی

شعر بخش مهمی از دوران کودکی را تشکیل می‌دهد. مهارت‌های مختلفی چون مهارت شناختی، عاطفی، زبانی و ارتباطی را در کودک قبل از ورود به مهد کودک پرورش می‌دهد. در این مقاله به به برسی روش‌های آموزش شعر به کودکان می‌پردازیم.

بیشتر بخوانید
تاثیر موسیقی بر رشد کودک: چه مهارت‌هایی با موسیقی پرورش پیدا می‌کنند؟

تاثیر موسیقی بر رشد کودک: چه مهارت‌هایی با موسیقی پرورش پیدا می‌کنند؟

موسیقی ترکیبی از ریاضی، علم و هنر است که همه مهارت‌های جسمی و روانی کودک را پرورش می‌دهد. در این مقاله تاثیر موسیقی بر رشد کودک را بررسی می‌کنیم.

بیشتر بخوانید
تاثیر موسیقی بر یادگیری کودکان: مزایا و معایب شنیدن موسیقی موقع درس خواندن

تاثیر موسیقی بر یادگیری کودکان: مزایا و معایب شنیدن موسیقی موقع درس خواندن

موسیقی تاثیر مثبتی بر ذهن و بدن انسان دارد. مغز را فعال می‌کند و یادگیری را بالا می‌برد. در این مقاله به بررسی تاثیر موسیقی بر یادگیری کودکان می‌پردازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش شعر به کودکان با ۹ روش کاربردی

آموزش شعر به کودکان با ۹ روش کاربردی

شعر بخش مهمی از دوران کودکی را تشکیل می‌دهد. مهارت‌های مختلفی چون مهارت شناختی، عاطفی، زبانی و ارتباطی را در کودک قبل از ورود به مهد کودک پرورش می‌دهد. در این مقاله به به برسی روش‌های آموزش شعر به کودکان می‌پردازیم.

بیشتر بخوانید
تاثیر موسیقی بر رشد کودک: چه مهارت‌هایی با موسیقی پرورش پیدا می‌کنند؟

تاثیر موسیقی بر رشد کودک: چه مهارت‌هایی با موسیقی پرورش پیدا می‌کنند؟

موسیقی ترکیبی از ریاضی، علم و هنر است که همه مهارت‌های جسمی و روانی کودک را پرورش می‌دهد. در این مقاله تاثیر موسیقی بر رشد کودک را بررسی می‌کنیم.

بیشتر بخوانید
تاثیر موسیقی بر یادگیری کودکان: مزایا و معایب شنیدن موسیقی موقع درس خواندن

تاثیر موسیقی بر یادگیری کودکان: مزایا و معایب شنیدن موسیقی موقع درس خواندن

موسیقی تاثیر مثبتی بر ذهن و بدن انسان دارد. مغز را فعال می‌کند و یادگیری را بالا می‌برد. در این مقاله به بررسی تاثیر موسیقی بر یادگیری کودکان می‌پردازیم.

بیشتر بخوانید