هوش مالی

هوش مالی یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها برای مدیریت کسب‌وکار و زندگی فردی است. مهارتی که در یک شخصیت کارآفرین باید پرورش پیدا کند.

آموزش صرفه جویی به کودکان با ۱۱ راهکار عملی

آموزش صرفه جویی به کودکان با ۱۱ راهکار عملی

صرفه‌ جویی و پس‌انداز از جمله مهارت‌هایی است که از کودکی باید آموزش داده شود. اگر کودکان به این کار عادت کنند در بزرگسالی هم به راحتی می‌توانند اهداف مالی برای خودشان در نظر بگیرند و برای رسیدن به...

بیشتر بخوانید
آموزش صرفه جویی به کودکان با ۱۱ راهکار عملی

آموزش صرفه جویی به کودکان با ۱۱ راهکار عملی

صرفه‌ جویی و پس‌انداز از جمله مهارت‌هایی است که از کودکی باید آموزش داده شود. اگر کودکان به این کار عادت کنند در بزرگسالی هم به راحتی می‌توانند اهداف مالی برای خودشان در نظر بگیرند و برای رسیدن به...

بیشتر بخوانید