روانشناسی

روانشناسی مربوط به کودکان و نوجوانان از این جهت اهمیت دارد که به ما دردرک بهتر کودکان و نحوه صحیح تعامل با آنها و حمایت از آنها کمک می‌کند. همچنین به پدر و مادرها یاد می‌دهد که چطور کودکانشان را بهتر درک کنند و آنها را به‌درستی پرورش دهند.

خصوصیات کودکان لوس: ۹ زنگ خطر برای والدین

خصوصیات کودکان لوس: ۹ زنگ خطر برای والدین

گاهی کودک شما نمی‌خواهد از خانه خارج شود یا بخاطر خرید یک عروسک تمام روز گریه می‌کند. کودکان، لجباز هستند و روی تصمیمات خود پافشاری می‌کنند. اما چه زمانی می‌فهیم که داریم یک کودک لوس  تربیت...

بیشتر بخوانید
خصوصیات کودکان لوس: ۹ زنگ خطر برای والدین

خصوصیات کودکان لوس: ۹ زنگ خطر برای والدین

گاهی کودک شما نمی‌خواهد از خانه خارج شود یا بخاطر خرید یک عروسک تمام روز گریه می‌کند. کودکان، لجباز هستند و روی تصمیمات خود پافشاری می‌کنند. اما چه زمانی می‌فهیم که داریم یک کودک لوس  تربیت...

بیشتر بخوانید