رویدادهای کارپازل

ورکشاپ‌های کارپازل

دوره های آموزشی کارپازل با هدف ایجاد و بهبود طرز فکر کارآفرینانه و آموزش و تمرین مهارت های کارآفرینی و کسب و کار طراحی و ارائه می‌شود.
دوره های کارپازل شامل مجموعه کارگاه‌های آموزشی حرف تا عمل برای پدران و مادران و مجموعه کارگاه‌های آموزشی ۲۴ روز من ویژه کودکان و نوجوانان است .
دوره‌های آموزشی حرف تا عمل منجر به شناخت بیشتر پدر و مادر از فرزندشان می شود که نتیجه آن انتخاب درست مسیر پرورش کودک است.
مجموعه ۲۴ روز من، به کودکان و نوجوانان در ۲۴ کارگاه ‌یک روزه طرز فکر و مهارت‌ها را آموزش می‌دهد.

تورهای کارپازل

تورهای آموزشی کودک و نوجوان برای تمرینات عملی در محیط متناسب و یا بازدید از کسب و کارهای جذاب و موفق و گفتگو با کارآفرینان طراحی شده است.

آموزش کودکان

آموزش پدر و مادر

پکیج‌های آموزش

پیشنهادات و انتقاداتتان را با ما در میان بگذارید

۹ + ۱۱ =

این را به اشتراک بگذارید