مجموعه آموزشی ۲۴ روز من

آموزش‌های ویژه کودکان و نوجوانان در کارپازل

«۲۴ روز من» عنوان مجموعه ورکشاپ‌هایی است که برای آموزش مهارت‌های مختلف به کودکان طراحی شده است.

این آموزش‌ها از طریق فعالیت‌ها و بازی‌های گروهی با سناریویی از قبل طراحی‌شده و یا شبیه‌سازی چالش‌های کار و زندگی در قالبی کودکانه انجام می‌شود.  مجموعه آموزش‌های «۲۴ روز من» باعث بهبود ویژگی‌ها و مهارت‌های کارآفرینانه درکودکان می‌شود و این ویژگی‌ها را در شخصیت آنها نهادینه می‌کند.

در ادامه خواهید دید که کودکان و نوجوانان فراگیر آموزش‌های کارپازل در ۳ گروه سنی مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند. دو گروه سنی «نواندیشان» و «نوآوران» در پایان ورکشاپ و پس از گذراندن ۲۴ روز آموزش در کارپازل، با کمک منتورهای کارآفرینی و کسب‌وکار ما، در یک هفته ایده‌های  نوآورانه خود را عملی می‌کنند و در پایان ماه، مالک و مدیر کسب‌وکارشان خواهند بود.

«کارآفرینان نواندیش یا نوآور» با توجه به گروه سنی‌شان کسب‌وکار خود را در محیط شبیه‌سازی و یا در محیط واقعی راه‌اندازی خواهند کرد.

گروه‌های سنی کودکان و نوجوانان فراگیر آموزش‌های کارپازل

هدف آموزش: ایجاد و رشد طرزفکر کارآفرینانه

محتوای آموزش: پرورش ویژگی‌های کارآفرینانه | مفاهیم ساده شغل، کار و پول

روش آموزش: بازی و فعالیت‌های گروهی در محیط‌های باز، جذاب و متنوع

هدف آموزش: آشنایی و درک مفاهیم دنیای کسب‌وکار

محتوای آموزش: آموزش‌های پایه مهارت‌های کسب وکار |‌ تقویت ویژگی‌های کارآفرینانه

روش آموزش: قرار گرفتن در محیط‌های شبیه‌سازی و بازی | نقش آفرینی در کسب وکار

هدف آموزش: فرصت تجربه واقعی و حس خوب کسب درآمد

محتوای آموزش: آموزش فرایندهای کسب‌وکار | تقویت ویژگی‌های کارآفرینانه

روش آموزش: آموزش در ورکشاپ‌های گروهی |‌ تجربه کارآموزی و ایجاد کسب‌وکار در دنیای واقعی

مجموعه آموزشی «۲۴ روز من»، شامل ۲۴ بخش مجزا اما مکمل است:

۱: روز کنجکاوی من
۳: روز رشد فکری من
۵: روز فرصت‌های من
۷: روز برخورد با شکست من
۹: روز هوشمندی من
۱۱: روز مسئولیت‌پذیری من
۱۳: روز خلاقیت من
۱۵: روز انتخاب فرصت من
۱۷: روز بازاریابی من
۱۹: روز نمونه‌سازی من
۲۱: روز مالی و پولی من
۲۳: روز سخنرانی من
۲: روز همدلی من
۴: روز شجاعت من
۶: روز حل مسئله من
۸: روز خوشبینی من
۱۰: روز سازگاری من
۱۲: روز نوآوری من
۱۴: روز گروهی من
۱۶: روز ایده‌پردازی من
۱۸: روز تفکر من
۲۰: روز مدل کسب‌وکار من
۲۲: روز ارائه من
۲۴: روز ارتباطات من
۲۵: هفته کسب‌وکار من

دوره‌های آموزشی پدر و مادر

سؤال یا نظراتتان را با ما در میان بگذارید

۲ + ۱۴ =

این را به اشتراک بگذارید