پکیج‌های آموزشی کارپازل

آموزش کارآفرینی و کسب و کار به کودکان مراحل مختلفی دارد و در گروه های سنی متفاوتی ارائه می‌شود. بسته‌های آموزشی کارپازل با هدف ایجاد آگاهی برای پدران و مادران و آموزش کودکان طراحی شده‌اند.

پدران و مادران با مطالعه راهنمای موجود در بسته آموزشی و راهنمایی مشاوران کارپازل می‌توانند معلم کودکانشان باشند و آموزش از راه دور را خط بزنند و لذت یادگیری را با کودکشان شریک شوند.
کارپازل ۴ بسته آموزشی طراحی کرده است که آموزش و تمرین هر کدام حداقل ۳ ماه زمان نیاز دارد و شامل متون و مفاهیم آموزشی، تمرین‌های عملی و بازی‌های فیزیکی، حل مسائل چالشی، ویدئو و بازی‌های کامپیوتری است.

پکیج های آموزشی کارپازل با این روش بر طرزفکر کودکان تاثیر می گذارد و نگرش بلند مدت با رویکرد حل مساله در آنها ایجاد می کند.
کودکان با یادگیری مطالب و محتوای پکیج ها مهارت هایی را می آموزند که در آینده آنها بسیار موثر است. مهارت هایی مثل تصمیم گیری و …

رویدادهای کارپازل

مجموعه آموزشی پدر و مادر

مجموعه آموزشی کودکان

خدمات کارپازل

سوالات متداول

این را به اشتراک بگذارید